Teyding: Uitstel voor plannen op Koudenhoorn

30-03-2010 00:00
Uitstel voor plannen Koudenhoorn Afdrukken E-mail

ImageWARMOND, 30 maart 2010 - De plannen voor de herinrichting van het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn lopen enige maanden vertraging op. Dat blijkt na een bijeenkomst afgelopen zaterdag met betrokkenen bij de plannen. Eerder pleitten een aantal van deze organisaties in de gemeenteraad al voor meer tijd om een zorgvuldige afweging te kunnen maken. (Foto: Omwonenden grepen het bezoek van de gemeente en de genodigden aan Koudenhoorn aan om hun mening duidelijk te maken.)

Image
Organisaties als Tjarda, de Betrokken Teylingers, stichting Warmondse Schippertjesdagen en Platform Hondenvrienden Teylingen verzamelden zich zaterdagochtend in Het Trefpunt in Warmond. Na een korte inleiding door wethouder Bert Homan en een wandeling over Koudenhoorn startten de aanwezigen in drie groepen met het maken van een schetsontwerp. Hierbij moesten in ieder geval een evenemententerrein, een haven met zo’n 30 ligplaatsen en een uitkijktoren een plek op het eiland krijgen.

Scenario's
Bij het maken van de plannen in Het Trefpunt mocht niet worden uitgegaan van de drie scenario’s die eerder op de website www.herinrichtingkoudenhoorn.nl   waren gepresenteerd. Dit waren ‘Natuurlijk in evenwicht’ (natuur staat centraal), ‘Hart voor recreatie’ (concentratie recreatievoorzieningen in het centrale deel van het eiland) en ‘Ruimte voor recreatie’ (uitgebreide recreatievoorzieningen).  Sinds februari konden bezoekers op de site reageren op de drie scenario’s.  Tijdens de bijeenkomst van zaterdag bleek dat het overgrote deel van de sitebezoekers kiest voor scenario 1. Dat gold ook voor de meeste aanwezigen in Het Trefpunt.

Inrichtingsvarianten
Op basis van deze reacties en de schetsontwerpen van afgelopen zaterdag, maakt een extern bureau nu drie inrichtingsvarianten voor Koudenhoorn. Inwoners en belangstellenden kunnen deze plannen op woensdag 2 juni bekijken tijdens een inloopbijeenkomst in Het Trefpunt in Warmond. Deze bijeenkomst zou eigenlijk 7 april al plaats vinden. Na de inloopbijeenkomst worden de drie inrichtingsvarianten voorgelegd aan het college, waarna het project in september naar de commissie en de gemeenteraad gaat. Oorspronkelijk zou dit traject al voor de zomervakantie worden afgerond.