Teyding: Auto's, Koudenhoorn en afgebrande huizen op wijkmarkt

05-06-2012 15:38
Auto's, Koudenhoorn en afgebrande huizen op wijkmarkt Afdrukken E-mail

ImageWARMOND, 5 juni 2012 -  Het parkeren, de ontwikkeling van Koudenhoorn en de afgebrande woningen aan de Dorpsstraat waren afgelopen woensdag de belangrijkste onderwerpen op de wijkmarkt in Het Treftpunt in Warmond. Voorafgaand aan de wijkmarkt was raadslid Reny Wietsma meegelopen met de wijkschouw die de gemeente twee keer per jaar houdt. Na de wijkmarkt konden bewoners van het oostelijk deel van Warmond in gesprek met de aanwezige raadsleden, om hen vragen te stellen of punten onder de aandacht te brengen.

Een van de grootste knelpunten in het oostelijke deel van Warmond is het parkeren. Vooral op zonnige dagen en tijdens evenementen loopt het dorp vol. En ook de zondagsopenstelling van Albert Heijn zorgt voor drukte. Daar wordt regelmatig gecontroleerd, gaf bijzonder opsporingsambtenaar (boa) Annette Kobes aan. Verderop in de Dorpsstraat zijn het vaak bewoners die parkeren, constateert ze, en die hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid tegenover dorpsgenoten.

Koudenhoorn
Enkele Warmonders uitten hun zorgen dat de herinrichting van Koudenhoorn nog meer mensen aantrekt. “Laat Koudenhoorn lekker met rust. Hou het voor de vogels, beestjes, wandelaars”, was een opmerking die klonk vanuit het publiek. Wethouder Kees van Velzen legde uit dat de gemeente er niet op uit is om extra toestroom te creëren, maar dat Koudenhoorn vooral gewoon aan onderhoud toe is. “De kwaliteit loopt terug, die moet beter. Dat doen we voor u: de Teylingers.” Bij de herinrichting is veel aandacht voor de natuur. Toch valt volgens Van Velzen niet altijd te ontkomen aan drukte van dagjesmensen. “We zijn nou eenmaal een recreatieve gemeente. Maar dat zijn maar een paar dagen per jaar.” Tijdens de wijkmarkt waren de eerste schetsen te zien van de nieuwe ophaalbrug naar Koudenhoorn. Met de aanleg daarvan wordt in het najaar gestart. Aansluitend wordt de gemeentehaven opgeknapt, zodat een eind komt aan de overlast door de slechte bestrating daar.

Brand
De situatie aan Dorpsstraat 31-33 bleek veel inwoners een doorn in het oog. Zes jaar geleden brandden tegenover de pomp twee woningen af. Nog steeds toont die plek een verwoeste aanblik. Een bedrukt doek eromheen moet de boel aan het zicht ontrekken, maar het onkruid woekert er aan alle konten doorheen. “Schandalig! En dat op het mooiste punt van Warmond”, zo klonk het uit het publiek, dat graag wilde weten wat er gaat gebeuren. “Er is een bouwvergunning verleend voor de bouw van twee woningen, maar die laat op zich wachten door bezwaren tegen de sloopvergunning voor de schuur”, vertelde wethouder Leo van der Zon. Rond het bouwterrein groeit veel onkruid. De buitendienst zegde toe hier deze week nog iets aan te gaan doen.

Fort Marina
Wethouder Van der Zon wist ook nog te melden dat de nieuwbouwplannen van Fort Marina waarschijnlijk kleinschaliger uit zullen vallen dan eerder bedacht.  Het oorspronkelijke plan bestond, naast een forse uitbreiding van de jachthaven, uit de bouw van 29 nieuwe woningen verdeeld over 3 appartementengebouwen en 7 huizen. De plannen stuitte op verzet van omwonenden en bleken ook moeilijk in te passen in de regels die voor dat gebied gelden. Nu de economische crisis ook nog roet in het eten gooit, beraden de initiatiefnemers van het plan zich op een meer haalbare invulling.

Napraten
Na de wijkmarkt konden bewoners in gesprek met de aanwezige raadsleden, om hen vragen te stellen of punten onder de aandacht te brengen. Wethouder Kees van Velzen was tevreden over de avond. “De opkomst was goed en inhoudelijk sneed het ook hout. Volgens mij zijn we op de goede weg met deze systematiek van wijkavonden.” Dat vond ook Warmonder Albert de Vos. “Voor mensen die belangstelling hebben voor hun dorp, is dit een goeie avond. Het is positief dat je iets kunt vragen en kwijt kunt wat je op het hart hebt.”

Vervolg
Andere punten die tijdens de wijkmarkt naar voren zijn gekomen en waar niet meteen een antwoord op was, worden binnen zes weken beantwoord via de gemeentelijke website www.teylingen.nl. Op het gemeentelijk kanaal van YouTube zijn filmpjes te vinden die tijdens de avond zijn vertoond.