Teyding: Slotoffensief tegen bestemmingsplan Koudenhoorn

15-06-2012 18:33
Slotoffensief tegen bestemmingsplan Koudenhoorn Afdrukken E-mail

WARMOND, 15 juni 2012 - De vereniging Betrokken Teylingers en de bewoners langs De Leede proberen met een slotoffensief het bestemmingsplan voor het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn nog gewijzigd te krijgen. Een paginagrote advertentie in De Teylinger en een speciale website moeten de gemeenteraadsleden bewegen volgende week donderdag niet in te stemmen met het bestemmingsplan. In de commissievergadering Ruimte van vorige week bleek dat de bezwaren tegen het plan geen gehoor vinden in de raad.

Die bezwaren richten zich voor de bewoners langs De Leede vooral tegen omvang van de botenloods en de horecagelegenheid op het eiland. Volgens Harry Bartelink, die namens De Leedebewoners spreekt, kan die volgens het bestemmingsplan veel groter worden dan in de klankbordgroep Koudenhoorn is afgesproken. In die klankbordgroep mochten alle betrokken meepraten over de herinrichting van het eiland.

Horeca
Bartelink vreest dat de ruimere mogelijkheden in het bestemmingsplan een opmaat vormen naar grootschalige horeca op het eiland. “Het is nu volstrekt onduidelijk hoe de gemeente denkt een horecagelegenheid daar exploitabel te maken. Als dat straks inderdaad niet blijkt te kunnen, kan de gemeente met dit bestemmingsplan in de hand zo’n ondernemer ruimere mogelijkheden bieden, met alle overlast van dien. Daarnaast zal er dan ook een parkeerprobleem ontstaan wat er toe kan leiden dat er alsnog auto’s op het eiland worden toegelaten.”

Scheepswerf
Voorzitter Hans Goudsmit van de Betrokken Teylingers wil ook over de historisch scheepswerf betere afspraken. “In plaats van 4 bij 6 meter wordt de loods nu 10 bij 10 meter. Daar moet dan ook een educatief centrum in komen, maar daar is verder niets over vastgelegd. Het moet duidelijk zijn hoe groot dat centrum wordt, zodat we straks niet worden afgescheept met een paar foto’s tegen de muur.”

Woelmuis
De betrokken Teylingers verzetten zich daarnaast ook tegen de boten van zeilvereniging De Balgerij die midden in het riet komen te liggen. Daarmee dreigt het woongebied van de Noorse Woelmuis aangetast te worden. En dat is precies één van de redenen waarom de Raad van State begin dit jaar het vorige ontwerpbestemmingsplan voor Koudenhoorn afwees. Volgens Goudsmit zijn er voor de Balgerij  voldoende andere plekken op het eiland te vinden.

Rechter
Als de gemeenteraad komende donderdag alsnog instemt met het huidige ontwerp-bestemmingsplan, dan zullen de omwonenden en de Betrokken Teylingers ook weer opnieuw naar de rechter stappen. Volgens Barteling denkt wethouder van Velzen nu op basis van een toestemming van het ministerie dat dit bestemmingsplan wel stand houdt. “maar de Raad van State heeft zich gebaseerd op europese wetgeving en die staat boven de Nederlandse wetgeving. Blijkbaar snapt de gemeente dat niet.”

Overleg
Goudsmit hoopt vooral dat de wethouder alsnog met de bezwaarmakers wil praten, of dat de raadsleden alsnog kritische vragen bij het plan gaan stellen. “We maken liever niet opnieuw de gang naar de rechter, maar hopen er in overleg met de gemeente nog uit te komen.”

Belofte
De betrokken Teylingers hebben een actiewebsite opgezet tegen het bestemmingsplan. De reacties op de site versterken het beeld dat de Warmonders helemaal geen nieuwe ontwikkelingen op het eiland willen. Dat beeld kwam ook naar voren toen de gemeente de inwoners 2 jaar geleden liet kiezen uit drie ontwikkelingsvarianten voor het eiland. Wethouder van Velzen schoof toen, ondanks een belofte de uitslag van de raadpleging te respecteren, de uitkomst opzij en kwam met een eigen variant. Sinds die tijd lijkt het maar niet mogelijk alle betrokkenen op één lijn te krijgen over de toekomst van Koudenhoorn.