Aanpassingen Bestemmingsplan

De zienswijzen hebben de volgende aanpassingen aan het bestemmingsplan tot gevolg.

 

Toelichting
1. Het woord bos wordt in paragraaf 2.2.2 toegevoegd als element in het noordelijk deel van het plangebied.

 

Regels
1. In de bestemming Recreatie wordt het riet expliciet opgenomen in de bestemmingsomschrijving.
2. In de bestemming Cultuur en ontspanning wordt het woord parkeervoorzieningen in de bestemmingsomschrijvingen vervangen door stallingsvoorzieningen of een vergelijkbaar begrip.
3. In de bestemming Recreatie - volkstuin wordt de maximale bouwoppervlakte voor hobbykassen verruimd van 5 m2 naar 6,5 m2.

 

Verbeelding/Plankaart
1. De rietvelden worden verwijderd van de analoge plankaart.
2. Het stukje bos over de brug direct rechts wordt ook bestemd als Bos.