Overige

Indiener 1

1.1
De Raad van State heeft het laatst geldende bestemmingsplan vernietigd.
Reactie
Met het onderhavige bestemmingsplan en bijbehorend ecologisch onderzoek worden de door de Raad van State geconstateerde gebreken opgelost.

1.2
Een jachthaven past niet bij Koudenhoorn en is ook niet nodig.
Reactie
Er is ook geen sprake van een jachthaven, maar uitsluitend van passantenplaatsen.

1.3
De passantenplaatsen aan de Leede niet juist ingetekend.
Reactie
Dit punt is nogmaals gecontroleerd. De passantenplaatsen zijn juist ingetekend conform de bestaande situatie.

 

Conclusie: zienswijze van indiener 1 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Indiener 2
2.1
De Raad van State heeft het laatst geldende bestemmingsplan vernietigd.
Reactie
Met het onderhavige bestemmingsplan en bijbehorend ecologisch onderzoek worden de door de Raad van State geconstateerde gebreken opgelost.


Conclusie: De zienswijze van indiener 2 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Indiener 3
3.1
De ligging van het speelbos kan dichter naar het paviljoen worden verplaatst, zodat er beter toezicht is op spelende kinderen en eventuele ongevallen.
Reactie.
Het speelbos is op verzoek van de participanten tijdens de themabijeenkomsten ingetekend. Er wordt nu al veel gebruik gemaakt van het speelbos en door er formeel een speelbos van te maken, kan de situatie beter gereguleerd worden.

3.2
Aan de bestemming Recreatie voor de percelen tussen de moestuinen en 't Joppe te zien, krijgt de Paardenwei een andere functie. Het is belangrijk om bij de herinrichting van het gebied rekening te houden met deze nieuwe functie.
Reactie
De paardenwei blijft aanwezig op deze locatie en het gebruik verandert niet. Er is alleen voor gekozen om de paardenwei te laten vallen onder de bestemming Recreatie en niet onder de bestemming Cultuur en ontspanning. De paardenwei kent namelijk een minder intensief gebruik dan de boerderij- en speelweidefunctie. Tegelijkertijd blijft voor de paardenwei met de bestemming Recreatie wel een recreatief karakter behouden.


3.3
De kwaliteit van de sloten is nu niet goed en verzocht wordt om dit te verbeteren.
Reactie
Dit punt kan niet worden opgenomen in het bestemmingsplan. Wel wordt het standpunt meegenomen in de verdere uitwerking van de herinrichting van
Koudenhoorn.


Conclusie: De zienswijze van indiener 3 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.
 

Indiener 4
4.1
De Raad van State heeft het laatst geldende bestemmingsplan vernietigd.
Reactie.
Met het onderhavige bestemmingsplan en bijbehorend ecologisch onderzoek worden de door de Raad van State geconstateerde gebreken opgelost.

4.2
Koudenhoorn moet een recreatie - eiland worden dat in ieder jaargetijde bezoekers trekt.
Reactie
De gemeente is het hiermee eens en hoopt dit juist met het herinrichtingsplan voor Koudenhoorn te kunnen bereiken.


4.3
Een jachthaven past niet bij Koudenhoorn en is ook niet nodig.
Reactie
Er is ook geen sprake van een jachthaven, maar uitsluitend van passantenplaatsen.


Conclusie: De zienswijze van indiener 4 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.