Economische uitvoerbaarheid

Indieners 1 en 4

1.1
Er is onduidelijkheid over de exploitatie van het paviljoen en de werf, waardoor de economische uitvoerbaarheid van deze plannen onzeker is.
Reactie
In overleg met de participanten zijn deze recreatieve voorzieningen opgenomen in de herinrichting van Koudenhoorn. Het bestemmingsplan legt de basis voor het mogelijk maken van de voorziening. De gemeente is eigenaar van het eiland en daarmee zelf verantwoordelijk voor een goede exploitatie. De gemeente is dus gebaat bij een goede exploitatie en wil op zorgvuldige wijze een geschikte exploitant contracteren.

 

Conclusie: De zienswijzen van indieners 1 en 4 geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.