Horeca - Categorie

Indieners 1, 2 en 4

1.1
Er is allerlei horeca mogelijk, inclusief restaurant en horecabedrijf met bedrijfsmatig verstrekken van logies en de mogelijkheid voor een vermaaksfunctie. Het
zou echter moeten gaan om een natuureducatiecentrum met goede horeca, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
Reactie
Bij deze opmerking wordt alleen uit gegaan van de begripsbepalingen in de regels. Hierin is een algemene definitie van een horecabedrijf opgenomen. In de bestemming Gemengd is echter gespecificeerd om welk type horecabedrijf het daadwerkelijk mag gaan. De toegestane categorie (lb) sluit zaken als logies en vermaak binnen de horecafunctie uit. Daarnaast is er in het inspraaktraject voor Koudenhoorn gezamenlijk bepaald dat er sprake zou zijn van horeca met een natuureducatiefunctie. De horeca was daarbij nooit bedoeld als ondergeschikt, hoewel deze dus gezien de toegestane categorie van beperkte omvang voor de omgeving blijft.

1.2
Verhoging van de horeca-categorie zoals omschreven in artikel 5.4 van de planregels is onacceptabel.
Reactie
Deze bepaling maakt geen hogere milieubelasting op de omgeving mogelijk. Er wordt alleen voor gezorgd dat een specifiek horecabedrijf met een milieubelasting als in maximaal categorie lb die afwijkt van de omschrijving van categorie la en lb niet per definitie hoeft te worden uitgesloten.

 

Conclusie zienswijzen van indieners 1, 2 en 4 geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.


Indiener 5
2.1
De afwijkingsbevoegdheid in artikel 5.4 van de planregels komt niet overeen met wat is afgesproken over de horeca-categorie en de overeengekomen maximale bescherming van rust, ruimte en natuur. Vrijheid op dit punt is onacceptabel.
Reactie
Deze bepaling maakt geen hogere milieubelasting op de omgeving mogelijk. Er wordt alleen voor gezorgd dat een specifiek horecabedrijf met een milieubelasting als in maximaal categorie lb die afwijkt van de omschrijving van categorie la en lb niet per definitie hoeft te worden uitgesloten.


Conclusie zienswijze van indiener 5 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.